Med konsten bearbetar jag min sorg över den här jävla världen.